Loading Laddar...
 

RiskEttan & RiskTvåan

 

Risktvåan
När du gör RiskTvåan får du köra på halkbana och känna på hastighetens betydelse i olika situationer. Under utbildningen som tar fyra timmar, får du en chans att värdera din egen körförmåga och inställning till körning under särskilda förhållanden. För att kunna tillgodogöra sig RiskTvåan så läggs den i slutet av utbildningen. Vi använder oss av Trafikövningsplatsen Stora Holm i Säve.

Riskettan
Är en utbildning som har kommit till för att få ner antalet dödade och svårt skadade i trafiken. 
Under kursen talar vi om risker med att köra påverkad av alkohol eller droger samt hur du som bilförare påverkas av trötthet.

Utbildningen skall enligt Trafikverket föreskrifter vara minst 180 min+raster. Eleven skall kunna legitimera sig och vara närvarande under hela kurstiden.

Du måste enligt föreskrivterna delta aktiv i utbildningen. Alla människor är olika och vissa har lättare/svårare att uttrycka sina åsikter i en grupp och det skall kursledaren naturligtvis ta hänsyn till. Om du behöver tolk ordnar du det själv men meddela trafikskolan så att vi kan ordna med extra sittplatser. Kostnaden är 600:-/deltagare.

Välkommen!