Loading Laddar...
 

Utbildning Bil

För att kunna ta ett B-körkort måste du:

  • Ordna ett körkortstillstånd. Kostnadsfritt sedan 1 januari 2018! För att få ett körkortstillstånd behöver du fylla i en hälsodeklaration på Transportstyrelsens hemsida, samt göra ett syntest som vi på skolan kan hjälpa dig  med.
  • Gå den teoretiska utbildningen RiskEttan
  • Skaffa dig körkunskaper
  • Gå den praktiska utbildningen RiskTvåan
  • Skaffa dig teorikunskaper
  • Vid privat övningskörning även gå Introduktionskurs / Handledarkurs

Undervisningsplan B behörighet

 

TEORIKURSER:

Våra teorikurser är lärarledda och bedrivs i föreläsningsform varvat med diskussioner och värderingsövningar. 

Vi utbildar på följande teorikurser:
• Moped klass 1 teori
• Introduktionsutbildning för handledare och elev
• Körkortsteori för personbil och motorcykel
• Riskutbildning 1

 

INTRODUKTIONSUTBILDNING (handledarkurs) för handledare och elev:

Sedan 1:a januari 2006 måste alla handledare och elever gå en utbildning där ni får inblick i vad eleven ska kunna för att klara proven på vägverket.
Denna kurs är 3,5 timmar lång och innehåller naturligtvis raster där vi bjuder på fika.
På kursen pratar vi om lektionsplanering för kör övningarna som utbildningsplanen innefattar.
Ni pratar även om risker vid övningskörning och risker för den nyblivna föraren.

Målet för utbildningen är:
– att handledaren och eleven ska hitta ett bra sätt att samarbeta på i bilen
– att handledaren och eleven ska veta vad eleven ska kunna
– att ni ska få grundläggande kunskaper i hur era körlektioner ska planeras och stegras
– att ni ska få kännedom om de speciella risker som kan hända under övningskörningen
– att ni får kännedom om nybörjarens speciella risker

 

RISKUTBILDNING 1

Fr.o.m. 1 april 2009 måste alla elever som ska ta körkort för behörighet B, personbil genomgå en utbildning om risker i trafiken. Kursen ska eleven genomgå i slutet av sin utbildning.
Den kursen är 3,5 timmar lång och innehåller raster där vi bjuder på fika.
Kursen innehåller föreläsningar, diskussioner och värderingsövningar.

Vi ska prata om riskfyllda beteenden under körning för den nyblivne körkortsinnehavaren. Både beteenden som andra har i trafiken och du får själv tänka igenom vad för typ av bilförare du kan bli. Vi diskuterar både vad lagen säger och hur föraren påverkas av trötthet och alkohol och droger i trafiken. Tyngd läggs på att du som elev ska komma till insikt i att olyckor kan drabba alla, men att man som individ faktiskt kan välja köra ansvarsfullt och drogfritt.

För att bli godkänd på kursen måste eleven vara delaktig.
Alla människor är olika och kursledaren tar naturligtvis hänsyn till dig som tycker att det är jobbigt att prata och delge andra dina åsikter i grupp. 


Eleven måste förstå vad kursledaren berättar så att hon kan ta ställning till de frågeställningar ni pratar om. Det går bra att ta med sig tolk som hjälper till att översätta. Meddela till trafikskolan om du tar med dig tolk så vi kan planera fika och hur ni ska sitta i lokalen.

 

ENSKILDA TEORILEKTIONER

I fall du behöver hjälp med den teoretiska inlärningen kan du boka en enskild teorilektion.
Du kan boka enskild teori även om du tar mc-kort eller förarbevis för moped. 
På en enskild lektion sitter du och en trafiklärare under 45 minuter och pluggar teori.
Lektionerna är anpassade efter dina behov och förutsättningar och naturligtvis tar vi hänsyn till dina förkunskaper.
Utbildningen sker genom att du får problemen förklarade för dig och nedskrivna/ ritade så du kan arbeta vidare hemma.
Vi tittar mycket på bilder och är även ute i trafiken för att se på olika situationer, för att du ska förstå hur den regeln ni diskuterar fungerar.

 

KÖRLEKTIONER

En körlektion är 45 minuter lång.
Har du köpt ett startpaket där böcker ingår eller ett bokpaket har du fått tre körhäften. I dessa finns alla 16 moment som du ska klara innan provet. Ta med det aktuella körhäftet på din lektion så kan läraren göra anteckningar och ge dig lexor till nästa tillfälle. 
Med hjälp av dina körhäfte får du också en tydlig bild av var i utbildningen du befinner dig. Det blir då lättare att avgöra hur mycket du har kvar.
En körövning tar inte nödvändigtvis en körlektion utan ibland kan den ta flera lektioner.
Har du förkunskaper kan du hinna med fler körövningar på en lektion.
Vi anpassar utbildningstakten efter dig personligen.

Inledning
En körlektion inleds med att ni går igenom evventuell läxa du fått och ni pratar igenom vad som ska göra på lektionen.
Ni pratar igenom det som ska repeteras från förra lektionen och om det är nya övningarna som du ska påbörja går ni igenom övningen.
Du och din lärare sätter upp ett mål för vad du ska klara av under lektionen.

Genomförande
Körövningarna kan läraren visa dig (demonstrera) eller berättar hur du ska göra (instruera dig) medans du kör.
Målet är att du självständigt ska kunna utföra övningen och finns det flera varianter ska du kunna välja den som är lämpligast i situationen.
Har du övat med din privata handledare visar du vad du kan och förhoppningsvis kan ni gå vidare i utbildningen.

Avslutning
När lektionen börjar närma sig sitt slut återvänder ni till trafikskolan. Ni ställer er frågan om du nådde målet ni satte upp i inledningen av lektionen, du ska också själv värdera hur körövningarna gått.

Du kommer under utbildningen få bedöma din förmåga att:
– manövrera bilen
– att klara en krissituation

Du ska även värdera ditt körbeteende och kunna se hur din erfarenhet påverkar körningen.

Utbildningskort
Lärarenfyller i vad som hände under lektionen i ett utbildningskort som du även har tillgång till att läsa via elevcentralen. Detta görs för att din lärare och du ska minnas exakt vad som gjordes under lektionen och vad som ska göras nästa lektion.
I det skriver läraren också upp om hen demonstrerat, instruerat eller om du arbetat självständigt med en övning.

Du får nya läxor till nästa lektion. Dessa läxor kan bestå i att läsa ett avsnitt i boken, se en film eller göra en stencil med uppgifter på eller arbeta i körhäftet.

Första körlektionen för dig som är nybörjare:

Din första lektion börjar med att din lärare kör dig till en lämplig plats att starta på. Tex en parkeringsplats.
Ni börjar direkt med körövning nr 1 (se i trafikskolans utbildningsplan eller i körhäfte A ).

Första körlektionen för dig som har förkunskaper:
Din första lektion börjar med att vi göra en avstämning av var i utbildningen du befinner dig.
Du och din lärare avgör om du ska köra direkt från trafikskolan eller om du ska få skjuts till en lugnare plats.
Sedan kör du och din lärare testar av vilka kunskaper du har. Ni stannar och pratar igenom vad
läraren kommit fram till och börjar öva direkt.

För dig som kör med en privat handledare:
Du får gärna ta med din handledare i baksätet så ni kan få din utbildning riktigt effektiv.
Om din handledare inte är med på körlektionen berättar din trafiklärare alltid vad du kan öva på hemma, för det är mängdträningen som blir dyr att utföra på trafikskolan.
Du kan ta dina körhäften till hjälp för att förklara hur en övning ska genomföras om ni inte genomgått den numer obligatoriska introduktionsutbildningen för handledare och elev.

 

Lycka till med ditt körkort!!