Loading Laddar...
 

Utbildning MC

Innan du börjar övningsköra måste du:

 • ordna körkortstillstånd
 • om du har en privat handledare be henne/honom att ansöka om handledaretillstånd. Handledaren behöver inte gå introduktionsutbildning.

Ansökan tar 1-2 veckor för Transportstyrelsen att handlägga.
När ansökan är godkänd får du ditt körkortstillstånd skickat till din bokföringsadress, och det är giltigt i 5 år.

Material du kan behöva:

 • teoribok
 • motorcykelboken
 • webtester

Vi brukar köra igång i Mars, beroende på väder & väglag.

Diverse information:

 • Läs gärna trafikskolans utbildningsplan för mc.
 • Läs Göteborgs Trafikskolors mc policy.
 • Vi har utrustning för uthyrning.

Viktiga åldrar:

15,9 år får du börja övningsköra med en A1 mc, vars motoreffekt inte överstiger 11kw. 16 år får du köra upp för A1.
17,6 år du börja övningsköra med en A2 mc. En mc vars motoreffekt inte överstiger 35kw.
18 år får du köra upp för A2.
19,6 får du börja övningsköra med tung mc över 35kw.

20 år får du köra upp för A OM du har haft A2 i minst 2 år.
24 år får du köra upp med tung mc.

Undervisningsplan A behörighet

Välkommen till Albins Trafikskola!
På trafikskolan arbetar fyra trafiklärare och en receptionist. Vi bedriver utbildning på personbil, motorcykel och moped.
Vi kan även erbjuda enskilda lektioner om du behöver extra hjälp med de teoretiska kunskaperna.

MC- UTBILDNING

Som mc elev kommer du till oss med olika kunskaps nivåer. Du kan tex. vara en 16- åring som ska ta ditt första körkort eller en person med 20 års erfarenhet av bilkörning eller så har du, kört en massa motorcykel på bana eller i skogen. Vi försöker skräddarsy en utbildning som tar tillvara på dina förkunskaper. Vi utbildar på lätt, mellan och tung mc.

För att få ett körkort för motorcykel måste du:

 • Skaffa dig ett körkortstillstånd och fylla i en hälsodeklaration och göra en synundersökning.
 • Lära dig köra mc.
 • Gå en teoretisk utbildning som heter Riskettan.
 • Gå en praktisk utbildning som heter Risktvåan.
 • Ha tillräckliga teoretiska kunskaper för att klara ett teoriprov på trafikverket.
 • Klara ett körprov på trafikverket. 

Börja med att skaffa dig ett körkortstillstånd och en hälsodeklaration. Du kan fylla i och skicka in alla uppgifter direkt på Transportstyrelsens hemsida.

TEORI

Du måste skriva ett teoriprov på Trafikverket. ( Om det är så att du tagit lätt mc som du vill uppgradera till tung behövs det inte) 
Trafikskolan kan hjälpa dig med lämpligt material såsom böcker och tester som du kan köpa och göra hemma.
Om du köper vårt startpaket så ingår testerna i det.

ENSKILDA TEORILEKTIONER

Om det är så att du behöver hjälp med inlärningen eller för att reda ut något du tycker är svårt kan du boka en enskild teorilektion.
På en enskild teori lektion sitter du och en trafiklärare under 40 minuter och pluggar teori.
Lektionerna är anpassade efter dina behov och förutsättningar och vi tar naturligtvis hänsyn till
dina förkunskaper.

Du lär dig genom att du får problemen förklarade för dig och nedskrivna/ ritade
så du kan arbeta vidare hemma och på trafikskolan. Vi tittar mycket på bilder och är även ute i trafiken för att se på olika situationer, för att du ska förstå hur den regeln ni diskuterar fungerar.
Nästa gång du träffar din lärare följs det ni pratade om upp för att se att du minns, om det fungerar för dig så får du läxor.

 

KÖRLEKTIONER

På Albins Trafikskola kör vi endast dubbla mc-lektioner på 110 min.
Det finns 15 körövningar i undervisningsplanen och du har dem i din Mc-bok.
Med hjälp av Mc-boken kan du förbereda dig inför kommande körlektionen.
Du har också kontroll på hur många körövningar som är kvar tills du är klar.
En körövning tar inte nödvändigtvis en körlektion utan ibland kan den ta flera lektioner. Eller så kan du hinna med fler körövningar under en lektion.
Din trafiklärare anpassar utbildningstakten efter dina förkunskaper.

Inledning
En körlektion inleds med att ni går igenom läxan du fått och ni pratar igenom vad som ska göras på lektionen. Ni pratar igenom det som du ska repetera från förra lektionen och om det är en nya övning som du ska påbörja går ni igenom övningen.
Du och din lärare sätter upp ett mål för vad du ska klara av under lektionen.

Genomförande
Körövningarna kan läraren visa dig genom att (demonstrera) eller berättar hur du ska göra (instruera dig) under körningen. Målet är att du självständigt ska kunna utföra övningen och finns det flera varianter ska du kunna välja den metod som är lämpligast i situationen.
Har du möjlighet att mängdträna med din privata handledare kan du visa upp det du lärt dig och ni kan gå vidare i utbildningen.

Avslutning
Du värderar hur lektionen gick med hjälp av din lärare och ni ställer er frågan om du nådde målet ni satte upp i inledningen av lektionen. Din lärare ger dig tips på hur du kan öva hemma om du kör privat eller läsa på om det är något i teorin som behöver förbättras.
Du kommer under utbildningen få bedöma din förmåga att:

 • manövrera motorcykeln
 • att klara en krissituation

Du kommer att få värdera ditt körbeteende för att kunna förbättra eller förändra delar i körningen.

Utbildningskort
Ni fyller i vad som hände under lektionen i ett utbildningskort.
I det skriver läraren också upp om hon demonstrerat, instruerat eller om du arbetat självständigt med en övning. När en körövning är godkänd kryssas detta i och du ser hur mycket som är kvar av utbildningen.

För dig som kör med en privat handledare:
Du får gärna ta med din handledare så ni kan få din utbildning riktigt effektiv.
Om din handledare inte är med på körlektionen berättar din trafiklärare alltid vad du kan öva på hemma, för det är mängdträningen som blir dyr att utföra på trafikskolan.

Galoppbanan:
Galoppbanan kallas den platsen där vi mängdtränar manövrering ( körövning14). Den ligger i Säve vid Säve Depå. Där finns hög och lågfartsbanorna uppställda och det går bra att öva bromsning i 90 km/t där. Dessa banor måste du kunna köra för att klara ditt prov på Trafikverket.
För att få utnyttja banan måste du betala en avgift till Göteborgs trafikskolors förening.
Den summan går till att betala hyra och underhåll av banan.

Körmomenten: 
Det finns 15 praktiska moment i utbildningsplanen, varje moment innehåller olika delar.
Här nedan följer alla 15 moment.

1. Körställning

 1. Klädsel & körställning
 2. Reglage och instrument

2. Inledande manövrering

 1. Start & stannande
 2. Krypkörning och styrning

3. Växling

 1. Uppväxling
 2. Bromsning
 3. Nedväxling

4. Lutning

 1. Motlut
 2. Medlut

5. Manövrering

 1. Låg fart
 2. Hög fart
 3. Acceleration
 4. Hård inbromsning

6. Funktion & kontroll

 1. Motorcykeln
 2. Last & passagerare
 3. Släp
 4. Säkerhetskontroll

7. Samordning & bromsning

 1. Avsökning & riskbedömning
 2. Samordning & motorik

8. Mindre samhälle

 1. Avsökning & riskbedömning
 2. Hastighetsanpassning
 3. pPacering
 4. Väjningsregler

9. Mindre Landsväg

 1. Vad är olycksriskerna störst?
 2. Kurvteknik
 3. Att passera järnvägskorsning

10. Stadstrafik

 1. Stadstrafik

11. Landsväg

 1. Råd inför landsvägskörning

12. Högfartsväg

 1. Råd onför körning op högfartsväg
 2. Motorväg
 3. Motortrafikled
 4. Mitträckesväg

13. Mörker

 1. Råd inför körning på halt underlag
 2. Utrustning & hjälpsystem

14. Halt väglag

 1. Råd inför körning i nedsatt sikt

15. Utbildningskontroll

 1. Tillämpad Stadstrafik
 2. Tillämpad Landsväg
 3. Tillämpad manöverbana
 4. Utbildningskontroll

Om du vill veta mer om varje körövning läs vidare i trafikskolans kursplan.

RISKTVÅAN

Riskvåan är en praktisk utbildning som du gör på NTF´s trafikövningsplats ”Stora Holm”.
Där varvas praktiska övningar med diskussioner och du får i verkligheten få se var och hur de vanligaste dödsolyckorna för mc förare uppkommer. Du kommer att få köra mycket och för att klara av att tillgodogöra dig kunskaperna och samspela med de andra eleverna på Risktvåan måste du befinna dig i slutet av utbildningen. Du ska kunna manövrera motorcykeln bra och utföra hårda och effektiva bromsningar från 70 km/h.
Det är bra om du provat på att köra högfarts o lågfarts banorna med trafikskolan innan då går Risktvåan.
Målet med övningarna är att du i trafiken ska identifiera de mest riskfylla situationerna innan de hänt för att på så sätt köra motorcykel säkrare.

TRAFIKVERKETS PROV

När du kommit i gång med din körning kan du gå Riskettan på trafikskolan.
När du är i slutet av utbildningen bokar din lärare in Risktvåan. Om din teoretiska kunskapsnivå är tillräckligt hög bokar du nu ett teoriprov på Trafikverket. Du kan boka provet som privatist eller via trafikskolan.

Teoriprovet:

Det består av ett test med 70 frågor där du ska ha minst 52 rätt för att bli godkänd. Testet skriv på dator och det finns möjlighet att få ha ljudstöd och översättning till vissa språk. Det finns även anpassade prov om du behöver extra hjälp. Prata med trafikskolan i god tid.
Provet innehåller frågor bla om trafikregler, miljö, risker och om motorcykeln.

Körprovet:

När du klarat av teoriprovet och din körning är färdig kan du boka ett körprov. Körproven förrättas på Flatåkern i Säve.

Bokning av körprovet:
Om du vill bokar trafikskolan provet åt dig. Vi avgör i samråd med dig när din kunskapsnivå är tillräckligt hög för att klara provet. Vi är med dig på provet och ger råd och stöttar och du använder den motorcykeln som du är van vid.
Du kan även köra upp som privatist men får då ordna fram en motorcykel själv.

Körprovet: 

Provet tar ca 4 timmar i anspråk. Detta beror på att du är en förare i en grupp av fyra och får vänta medans de andra tre visar upp sina kunskaper.
Innan provet kör du en stunds uppvärmning på banan tillsammans med de andra som kör upp.

Provet börjar med att du ska visa en säkerhetskontroll. Sedan kör du en av lågfartsbanaorna. Sedan kör du högfartsbanan och till sist visar du upp en bromsning i 70km/t och en i 90 km/t.
Dessa moment måste vara godkända för att du ska få köra i trafiken.
I trafiken kör en förarprövare bakom dig på motorcykel, provet tar ca 30-40 minuter.
Om förarprövaren inte har något att anmärka på kommer du att få ett bevis på att du är godkänd och har möjlighet att köra direkt från platsen.

Lycka till med ditt körkort!!